Kruisheren Uden 

 
               
                    

 

   

Extra informatie over boeken

 

ONTVANGEN

De religieuze bronnen van onze gastvrijheid

Samen met twee andere leden van de werkgroep Kloosterspiritualiteit heeft rector Rein Vaanhold een boek geredigeerd over de gastvrijheid in een geloofsgemeenschap.

De twee medesamenstellers zijn Annie Coppens-Baeten (coördinator van het Centrum voor Parochiespiritualiteit van de sacramentijnen in Nijmegen) en Rudolf van Dijk (wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut aan de katholieke Radboud Universiteit Nijmegen).

Kloosters zijn druk bezochte oorden van rust. Vooral abdijen, vaak gelegen in een landelijke omgeving en van voorname allure, zijn het doelwit van mensen die op zoek zijn naar stilte en zingeving. Die vinden zij in de doorgaans hartelijke gastvrijheid van monniken en monialen, broeders en zusters. Zij bieden hun het ritme van het getijdengebed, de stilte van de meditatie, de ruimte voor een geestelijk gesprek, de eenvoud van de kloostermaaltijd. Steeds meer mensen zijn echt op zoek naar die gastvrijheid die een onherbergzamer wordende wereld niet te bieden heeft.

Ben ik welkom? Mag ik er zijn? Deze essentiële vragen zijn van levensbelang. Ze raken onze gastvrijheid in de breedste zin, religieus, sociaal, cultureel.

Als het over gastvrijheid gaat, is niemand uitsluitend ofwel gast ofwel gastheer of gastvrouw. Wij zijn het allebei, levenslang, in steeds wisselende rolpatronen. Wezenlijk voor gastvrijheid is elkaar ontvangen

Deze thematiek staat dan ook centraal in het boek Ontvangen, de religieuze bronnen van onze gastvrijheid. Het boek als zodanig is de vrucht van samenwerking tussen een aantal kloosters in Noord Brabant en Gelderland en aanpalende lekenorganisaties. 

Zonder volledigheid te pretenderen weerspiegelen de bijdragen in dit boek uit de verschillende spirituele tradities van de benedictijnen, de kruisheren, de minderbroeders, de clarissen, de karmelieten, de augustijnen, de paters maristen, de sacramentijnen en leden van centra die ook vanuit hun traditie verschillende vormen van bezinning en gastvrijheid aanbieden, zoals de Karmelbeweging, het Augustijns Centrum de Boskapel en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.


Ontvangen richt zich tot een breed publiek van lezers die affiniteit hebben met de wereld van de religieuzen en hun lekenbewegingen. De thematiek gastvrijheid als een ontvangen van elkaar in wederkerigheid, heeft ook relevantie voor een geloofsgemeenschap.

 

In dit boek beschrijft rector Vaanhold de ontwikkelingen van de Udense Kruisherenkapel in de laatste jaren, als uiting van een gastvrije houding, er voor elkaar zijn.

 

Het boek wordt 11 maart gepresenteerd en vanaf die datum is het boek ook verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. Ook bestaat er een mogelijkheid om het boek in de Kruisherenkapel aan te schaffen na afloop van de vieringen in het weekend van 12/13 maart.

 

·         ISBN 978 90 5625 339 4 

·         Omvang 168 blz. 

·         Formaat 17 x 24 

·         Uitvoering geheel full colour; genaaid-gebrocheerd, met flappen 

·         Uitgever: Valkhof Pers

·         NUR 728 

·         Prijs €19,95 

 

 

Kruisherencollege Uden vereeuwigd in

Adieu, adieu o Uden

Op zaterdag 25 september kwamen ze weer bij elkaar voor hun twee-jaarlijkse reünie: een kleine honderd oud-leerlingen van het Kruisherencollege, die tussen 1950 en 1965 daar de lessen volgden. Eén van de laatst in-leven-zijnde oud-leraren was daar ook bij aanwezig: pater Ab Vink, muziekleraar. Plaats van handeling: de rode school in Uden, ooit ontstaan uit ditzelfde Kruisherencollege, toen nog College van het Heilig Kruis geheten.

Tijdens een ongedwongen samenzijn werd een boek gepresenteerd over die jaren op het Kruisherencollege. Geen nostalgisch terugkijken op dit jaren, maar door de schrijvers, de oud-studenten Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees Mettes, is jarenlang onderzoek gedaan naar de feiten. Daarvoor zijn vele oud-leerlingen aan de tand gevoeld.

Daarom is dit boek uniek in zijn soort. Uniek vanwege de levensechte beschrijving van het dagelijks leven op een kleinseminarie. Uniek ook omdat het boek een kwalitatief oordeel geeft over het onderwijs en het pedagogisch klimaat op het College van het H. Kruis. Het Collegium s.s. Crucis, zoals de officiële Latijnse naam van het kruisherencollege luidde, was ooit het grootste vrije seminarie in Nederland

De titel van het boek 'Adieu, adieu o Uden' is ontleend aan een lied wat de priesterstudenten zongen bij Onze Lieve Vrouw ter Linde, wanneer zij voor een vakantie naar huis gingen.

Het eerste exemplaar werd door reünie-voorzitter Nic van Nuland overhandigd aan pater Jan Rooijakkers o.s.c., lid van het Provinciaal bestuur van de Kruisheren.

Vele oud-leerlingen met hem, hadden geconcludeerd dat zij een gedegen opleiding en een prachtige tijd hadden gehad op het Kruisherencollege. Wiel Sporken, directeur van het huidige Udens College, mocht het tweede boek in ontvangst  nemen en noemde het uniek dat een reünie zoveel jaren stand heeft kunnen houden en uiteindelijk geresulteerd heeft in een prachtig naslagwerk, vol foto's. Het tekent het werk van de toenmalige Kruisheer-leraren. 

 

Dit boek wordt uitgegeven door Uitgeverij De Bataafsche Leeuw in Amsterdam. Ook de uitgever, Walter Wybrands, is een oud-student van het kruisherencollege. Het is een prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerd boek met ruim 300 pagina’s. 

 

Dit unieke boek is via de reguliere boekhandel (Bert van der Heijden, Uden) of uitgever verkrijgbaar (ISBNnr 978-906707651-7). Kosten: € 22,50. 

 

Ook kan een CD of DVD worden besteld met de foto's uit het boek. De foto's gaan vergezeld van een begeleidende tekst.

De CD kost € 12,-, de DVD kost € 14,-. Deze schijven kunnen besteld worden bij dhr. Thijs Kappen, email: klik hier.

 

Een foto-impressie van deze boek-presentatie:

dubbelklik voor een vergroting

 

De videopresentatie wordt intensief gevolgd Vele herinneringen werden uitgewisseld

 

Ook rector Rein Vaanhold o.s.c. was aanwezig Nic van Nuland huldigt de schrijvers van het boek

 

Nic van Nuland Jan Berns, een van de schrijvers, vertelt over de achtergronden

 

 

Het eerste boek is voor kruisheer Jan Rooijakkers Jan Rooijakkers o.s.c.

 

Wiel Sporken ontvangt het tweede boek Wiel Sporken, directeur van het Udens College

 

 

Muziekleraar Ab Vink o.s.c.

 

René Maas

 

 

Regionale pers:

Zie ook informatie vooraf op Kliknieuws en Brabants Dagblad.

N.a.v. de presentatie van het boek: Kliknieuws

 

Mijn elfde september

Eén van de andere reünisten, René Maas, schreef ook een boek. 

"Ik ben zo weer terug", zegt de vader van de elfjarige René Maas wanneer hij de allereerste Britse bevrijders wil inhalen. Maar een uur later wordt hij doodgeschoten. We schrijven 11 september 1944, enkele dagen voor de totale bevrijding van Borkel en Schaft, het Brabantse geboortedorp van René. Voor het grote achterblijvende gezin is de dood van vader het begin van een ander leven, waarin niets meer  hetzelfde is.

René treedt toe tot de orde der Kruisheren en wordt priester. Maar op de achtergrond klinkt altijd de echo van de twijfel, was hij wel echt geroepen? Of was zijn weg slechts balsem op de ziel van een gewond gezin? Hij raakt vervreemd van zichzelf, een dogmatische kerk en een inspiratieloos kloosterleven. Dan ontmoet hij zijn toekomstige vrouw en weer wordt alles anders.

Mijn elfde september is het zelfportret van een man die al het oude durfde los te laten, om met vallen en opstaan een leven in te groeien dat weer Leven mocht gaan heten.

René Maas

Mijn elfde september

Uitgeverij: Het Boekenschap

ISBN nr: 978-94-900085-04-9

Prijs: € 16,90,  160 pag.

Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.

 

Boeken rond 800 jarig jubileum

Het 800 jarig bestaan van de Orde van het Heilig Kruis (Kruisheren) is aanleiding geweest om een viertal boeken uit te brengen:

 

  • Oord van helder licht, over de lange geschiedenis van de Orde der Kruisheren geschreven door Kruisheer Roger Janssen.

  • Leven met lijden: persoonlijke ervaringen van Kruisheer Martien Jilesen.

  • Met wortels tot in het water over 73 jaar aanwezigheid van de Kruisheren in Congo, eveneens geschreven door Roger Janssen

Oord van helder licht

In het kader van het 800-jarig jubileum van de Orde van de Kruisheren heeft de Europese provincie “Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis, 1210-2010” als jubileumboek uitgegeven. Ordehistoricus dr. R. Janssen o.s.c. heeft geschreven over de verschillende perioden in de lange geschiedenis van de Orde. Daarnaast zijn vele illustraties opgenomen uit het rijke erfgoed van de kruisheren.

dr. Roger Janssen o.s.c.
Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010
ISBN 978-90-815-3220-4; 384 pags.; prijs € 20, excl. verzendkosten.

Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.

Leven met lijden

 

Als bijdrage aan het 800-jarig bestaan van de Orde van de Kruisheren heeft Kruisheer Martien Jilesen een boek geschreven, waarin hij zijn ervaringen met lijden in zijn eigen leven en in het leven van de mensen met wie hij door zijn werk in contact gekomen is, geëvalueerd heeft. Op 22 juni 2009 is dit boek door de uitgeverij Kok, Kampen, tijdens een bijeenkomst van de Europese kruisheren in Maaseik officieel gerepresenteerd. De titel van het boek is:

Martien Jilesen: Leven met lijden. Uitgeverij Kok, Kampen, 2009.
ISBN 978 90 43 5 16327; Prijs: 17,90 Euro.  

Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.

De uitgever prijst het boek zo aan:

Zelfhulpboek voor mensen die worstelen met uiteenlopende vormen van lijden, en met de vraag welke rol hun geloof speelt bij het draaglijker of ondraaglijker maken daarvan.

·   Systematische bespreking van (religieuze)denkbeelden over de zin van het lijden

·   Speciale aandacht voor chronische pijn, depressie, medetijden en schuldgevoel

·   Mild, modern, menselijk

Lijden is een werkwoord, vindt Jilesen. Pijn, teleurstelling, onrecht en ellende zijn een gegeven. Ook God kan daar weinig aan doen, denk hij. Maar hoe wij daarmee omgaan, of we eraan lijden of niet, dat is een andere kwestie.

Het geloof en de mensen om ons heen kunnen ons helpen de ellende te aanvaarden en daardoor minder te lijden. Jilesen legt uit hoe. Gebaseerd op moderne theologische en psychologische inzichten. Redenerend vanuit ervaringen via denkbeelden, naar de praktijk.

 

Martien Jilesen (1930) werkte ruim 40 jaar als pastor en psychotherapeut in Duitsland. Daar publiceerde hij onder andere het vertaalde: ‘Met God op weg – Retraite in het dagelijkse leven’ (Kok, 1996, co-auteur: J. Jülicher)

 

 

Met wortels tot in het water

Over de kruisherenmissie in Congo verscheen onlangs een boek.

Kruisheer dr. Roger Janssen publiceert een omvangrijke studie over 73 jaar aanwezigheid in West-Uelé.

 

In 1920 reisden de eerste kruisherenmissionarissen af naar Congo. Zij gingen evangeliseren in West-Uelé, met Bondo als centrum. Meer dan honderd broeders en priesters hebben er tot 1993met hart en ziel hun religieus apostolaat uitgedragen in dienst van de Kerk. Zij leerden er werken in een gans andere leefwereld dan die van hun thuisland.

Mettertijd evolueerde hun apostolaat van heersen in dienstbaarheid voor de inlanders naar handelen met en voor de inlanders. De jaren zestig vormden in meer dan één opzicht een breuklijn. Een aantal missionarissen werd vermoord. De kruisherenmissie kreeg na de onafhankelijkheid van Congo en de rebellie van de Simba’s een ander profiel. Vanaf de jaren zeventig werd ze geleidelijk overgedragen aan de inlandse clerus. In 1993 verlieten de laatste kruisheren met pijn in het hart het bisdom Bondo. De orde was toen al begonnen met een nieuw project in de Kivu.

 

Men kan intekenen op dit boek door 30€ te storten op de rekening van Kruis &Wereld, KBC-bank 452-9016951-39

(Voor buitenland: IBAN: BE13 4529 0169 5139), met vermelding: Met wortels tot in het water  

Dit boek is te bestellen via het Secretariaat van de Kruisheren.

 

 

 

Zie ook informatie op Kliknieuws en Brabants Dagblad.

 

 
  terug naar vorige pagina